Etiquetas

domingo, 21 de diciembre de 2014

Ikaskuntza gurpilak

Aurtengo IKT irakasgaian egin beharrekoetako bat ikaskuntza gurpila deritzona izan da. Proiektu honetan ikasleok talde- lanean aritu gara. Gustiok oso lan ona eta aberatsa burutu dugu, irakasleak eskatutakoari kasu eginez. 

Nire taldeari 2 testu eta bi bideo lantzea egokitu zaio. Beraz, oso lan handia egin behar izan dugu. Ni oso pozik nago egindako lanarekin eta uste dut irakasleak egindako lana baloratuko duela eta merezi dugun nota jarriko digula. Besterik gabe guk egindako lana aurkeztuko dizuet.

1.    BIDEOA: “Tecnología de la educación”
Sintesia:
Zer gertatuko litzateke munduan existitzen diren ezagutza guztiak erabilgarri egongo balira baina modu ez eskuragarri batean? Hezkuntza sisteman teknologiak izan duen eraginari erreparatzen badiogu, ziurrenik eragina oso nabarmena izan dela pentsatuko dugu.

Bost hitz gako:

- Hezkuntzaren teknologia
- Alfabetatzea
-  Ikasteko nahia
- Motibazioa
- Ikasketa prozesua

Bi galderak:
1.    Etorkizunari begira, alfabetatze kontzeptua modu izugarrian hedatu beharra dago. Izan ere, hiru alfabetatze forma existitzen dira zeintzuk, bere osotasunean bateratu behar diren. Bateraketa honen ondorioz zer lortzen dugu? Zertan datza?
2.      Bakoitzak izan duen hezkuntza sistemaren inguruan hausnartu dezagun. Ikasteko nahia sorrarazi zizuten? Metodologiaz aldatuko zenuke? Aldatzekotan, zein izango litzateke?

Laburpena:

Proba sistema gaur egun duen espaziotik baina harago eramateko eginbeharrekoa, modu pasibotik  modu parte hartzaileago batera eramatea da, noizean behin norabaitera hurbiltzearekin bat horrek, ebaluatzen ari garen ikasleen kapazitateak hobeto ulertzera bideratuko gaituelako. Momentu honetan, ikasleek teknologia haiena dela sentituko dute.
Kostu, kanpoko faktoreen eta gizartearen teknologia interfazeen arteko konbinazioak, egoera batera eramaten gaitu, non, ikaslea erabateko egoera desberdinean hurbildu ahal garen.
Etorkizunari begira, alfabetatze kontzeptua modu izugarrian hedatu beharra dago. Izan ere, hiru alfabetatze forma existitzen dira zeintzuk, bere osotasunean bateratu behar diren: pantaila alfabetismoa, hizkuntza zinematikoaren eta interaktibitatearekin erlazioa duten pare-bat kontzeptu orekatu edota bateratu behar dira.

Hirugarren alfabetatze bat dago. Alfabetatze hori, hainbeste informaziotik nola sarean ibiltzean datza. Ikasketa birtualaren barnean interakzio birtuala aurki ditzakegu. Azken honek, hurrengo mailara mugitzeko ahalmena ematen dio ordenagailuak ikasleekin harrenean jar daitekeen bitartean.

Beraz ikasteko poztasuna nabarmentzen lortzen badugu,  hau da, bai ikasleei bai gizarte osoari ikasteko desioa sortzen bazaie ziklo berri bati hasiera ematen diogula esan dezakegu: ERREFORTSUZKO ZIKLO POSITIBOA. Ziklo horretan poztasunak eta ikasketek modu gehigarrian ikasteko nahia sortzen da norberaren izaeraren oinarrian.

Oso garrantzitsua da, oraingo umeek aldaketekin aurrera egiten ikastea, kapazak izan behar dira gauza batetik bestera pasatzeko; hau da, kapazak badira aldaketa egoera honetara ondo moldatzeko, orduan arrakasta lortu ahal izango dute.

Ikasleengan ikasteko grina berriro sustatzeko, gurasoekin, zientifiko teknologikoekin… lan egitea beharrezkoa da. Honen helburua, ikasleria motibatzen duen giroa sortzea; esate baterako pentsatzeko era desberdin bat sortuz.

2.            BIDEOA: “Enseñar y aprender en las aulas del siglo XXI”

Sintesia:

Zelakoa izan beharko litzateke irakaskuntza IKT-ak ezinbestekoak diren gizarte honetan? Irakasleak pentsaera irekia izanda eta pedagogia berritzaile bat (IKT-ekin bat datorrena) erabilita, behar ezberdinetara egokitzen den irakaskuntza- ikaskuntza prozesua lor daiteke.

Bost hitz gako:

 • Pentsaera irekia.
 • Gizarte aldaketa.
 • Teknologia.
 • Prestakuntza egokia.
 • Pedagogia 2.0.

Bi galdera:

 1. Zure ustez, gaur egungo gizartean irakasleek eta ikasleek IKT-en inguruan behar bezala jardun dezaten, ezaugarri (testuak zeazten ez duen ezaugarriak)  bereziren bat izan beharko lukete? Zein? Nola landu  edo garatu beharko litzateke?
 2. Zergatik dio testuaren egileak TIC-etatik TAC-etara pasatzea lortu beharko genukeela, azkenik TEP-etara igarotzeko?

Laburpena:

XXI.mendeko klaseak oso anitzak dira eta horren ondorioz irakasleek pentsaera irekia izan beharko lukete. IKT-ak ezinbestekoak diren mende honetan, hauek eta pedagogia mota desberdinak bateratzea ezinbestekoa litzateke klase bakoitzeko ezaugarrietara moldatzeko. Beraz, irakaslearen sormena erabiliz talde bakoitzarentzat bereziki prestatua dagoen hezkuntza sortzea lor daiteke. Horretarako, hainbat IKT- eta pedagogia-baliabide aurki ditzakegu :
 • Hasteko, gela mota ugari daude eta bakoitzak badu bere lan egiteko era. Adibidez: gela publikoan Blogger bezalako plataformak erabiliz eguneroko hausnarketak eta ikasketak portafolio moduko batean txertatzen dira; sareko geletan, berriz, identitate digitala sortzen laguntzen diete ikasleei eta horretarako, sare sozialak erabiltzen dira (Twitter, Facebook, HootCurse…)... Askoz gela mota gehiago daude, eta horrek, gaur egun dagoen aniztasuna frogatzen du.
 • Praktika Komunitateak ere oso baliabide interesgarria dira hezkuntzarako. Hauetan gai bati buruzko jakin-mina duten pertsona talde bat elkartu eta horri buruz ikertu, hitz egin, eta abar egiten dute. Honek kooperazioa bezalakoak lantzeko balio du, izan ere elkarren arteko konpromisoa eta xede komuna lortzea dute helburu.
 • Gaur egungo gizartea etengabe dago aldatzen eta beraz, ikasleak horretarako prestatu behar dira, hau da etorkizunean ikasten jarrai dezaten prestatu behar dira. Honi Life Long Learning deitzen zaio eta alfabetizazio anitzen bitartez lor daiteke.
 • E- Learning 2.0 plataformak erabiltzea ere komenigarria izango litzateke. Hauek nahiko irekiak, informalak eta pertsonalizatuak baitira, eta komunikazioa era parte-hartzea bultzatzen dute.
 • Umeen garapen maila kontuan hartu behar da eta hezkuntza egokia jaso dezaten haien hizkuntza gaitasunera hurbildu beharko litzateke irakaslea. Hau mailaka antolatuta dago eta  Bloom-em Taxonomia erabilita hezkuntza pertsonalizatuagoa eta norbanakora hurbilagoa lor daiteke.
 • Tpack: irakasteko hainbat forma aurki ditzakegu pedagogian, edukietan eta XXI. mendeko teknologietan zentratzen den arabera. Hala ere, egokiena funtsezko ikaskuntza da, ikaskuntza on baten teoria aplikatuta eta teknologiak horren barnean sartuz lortzen dena. Hau da, aipatutako hiru ezaugarriak proportzionalki batzen edo elkartzean datza.

Hau guztia lortzeko beharrezkoa da irakasleek hezkuntza egokia jasotzea eta horregatik unibertsitareari prestakuntza egokia ematea eskatzen zaio:
 • Alfabetizazio digitalari lagunduz.
 • Informazioaren, komunikazioaren eta kritikotasunaren gaitasunak garatuz.
 • Pentsamenduarekin zerikusia duten gaitasunak landuz.
 • Proiektuetan eta arazoetan oinarritutako metodologiak erabiliz.
 • 2.0 motatako zerbitzuak erabiliz.
 • Diziplinartekotasuna eta testuinguruaren araberako ikaskuntza sustatuz.

Azken batean, Pedagogia 2.0 sortzea da helburua, hau da pertsonalizazioa, parte-hartzea eta ekimena bateratzen dituen pedagogia mota sortzea. Beraz, autoreak beharrezkoa ikusten du TIC-etatik TAC-etara pasatzea, eta azkenik TEP-etara igarotzea. Horrela, garapen eremu handiagoa hartzen da, ahalduntze handiagoa izaten dute ikasleek eta interakziotik parte-hartzera pasatzea lortzen da.

1.    TESTUA: “De TIC a TAC, el difícil tránsito de una vocal”

Sintesia:

Aztertutako artikulu honek, ikerketa ezberdinetatik lortutako hainbat ebidentzien inguruan eztabaidatu eta argudiatzen du. Bertan, garrantzia hartzen du  hezkuntza sistemak izan ditzakeen zailtasunak. Izan ere, informazio eta komunikazio teknologiak (TIC), ikasketa eta ezagutza teknologiak (TAC) bihurtu nahi dituzte. Azkeneko prozesua zaildu egiten da ikasgelak betetzen dituzten ikasleek teknologia eran jaioak direlako, hau da, teknologiak erraztasunez erabiltzeko gai dira. Beraz, TIC-etatik TAC-etara pasatzeko ezinbestekoa da irakasleen oinarrizko formakuntza goitik behera eraldatzea.

Bost hitz gakoak:

-          Hezkuntza teknologia
-          Heziketa-aldaketa
-          Hezkuntzaren hobekuntza
-          Hezkuntza politika
-          Irakasleriaren formakuntza

Bi galdera:

·                     Zure ustez TIC-etatik TAC-etara pasatzea, prozesu ezinbestekoa da etorkizunari begira? Aurrerapauso bat da metodologiari dagokionez?
·                     Gaur egungo egoera eta daukagun pentsamendua ikusita, irakaslearia prestatuta ikusten duzu TAC-ak erabiltzen hasteko? Zergatik? Zer aldaketa egingo zenituzke?

Laburpena:

Gaur egun TIC-ak pil-pilean egondako gaia izan da, izan ere gobernuak hezkuntzan horiek bultzatzen saiatzen ari dira. TIC-etatik Tac-etara igarotzea da hain zuzen ere helburua, komunikazio eta informazio tresnak ikaskuntzarako prestatzea eta erabiltzea.

Hala ere, testuinguruak hau guztiz zailtzen du. Gizartearen (orokorrean) pentsamenduak dago. Honen arabera, irakasleak ezagutzen transmisoreak dira, dena jakin behar dute gero ikasleei irakatsi ahal izateko eta ikas-irakaste prozesua norabide bakarrekoa dela pentsatzen da, hau da ikasleak dira ikasten dutenak eta irakasleak berriz, irakasten dutenak. Baina, irakasleek ezin dute ikasi prozesuan zehar? Eta ikasleek? Hau ere kontuan hartzeko puntua da, izan ere gaur egungo ikasleak askotan irakasleak baino adituagoak dira teknologia berrietan, horietan murgilduta bizi baitira. Hau hezkuntzari buruz daukagun kontzepzio tradizionalak sortua izaten da.

Orokorrean, nahiz eta emaitzak oso ziurrak ez izan, (zabalegiak izateagatik, ikerketarik ez egoteagatik…), TIC-ek hezkuntzari onurak ekarri dizkiote hezkuntzari: ikasleen edukien barnerapenean laguntzen dute, ikaskuntzarekiko jarrera positiboagoa dute, parte-hartzeko gaitasunaren hobekuntza izaten dute, etab. Baina oraindik bide luzea dago TIC-en erabilera orokortzen denera arte, eta gainera, hurrengo pausorik garrantzitsuena gertatzeko (TIC-etatik TAC-etara pasatzea, hain zuzen ere) aldaketa sakona beharrezkoa da. Alde batetik, umeen parte hartzea eta autoria kotuan hartu beharko lirateke klasean, eta besteei ezagutza aportatu diezaiekeen ente moduan hartu beharko genituzke. Beste alde batetik, irakasleek IKT-ei buruzko formakuntza beharko lukete, hauek era egokian (eta ez ezagutzen transmisore huts moduan) erabil ditzaten eta azkenik, hezkuntza sistema berrikustea ere garrantzitsua izango litzateke, hori baita klasean gertatzen denaren oinarria edo ardatza.
HAUSNARKETA:

Guri burutzeko egokitu zaigun gaia orokorra, Eskola 2.0 praktika onak da. Gure taldea lau pertsonaz osatuta dago, Leire Zabala, Amets Zarraga, Iraitz Zarraga eta Xabier Zarraga, hain zuzen ere. Taldekideek ez dugu inolako arazorik izan lana banatzeko, egin beharrekoak guk geuk ezarritako epeen barruan egiteko, gainontzekoen iritziak kontuan hartzeko, … orduan. Izan ere, gure iritziz besteen iritzia edo pentsamendua kontuan izatea oso garrantzitsua da lana ahalik eta aberatsen geldi dadin eta guztion parte hartzea egoteko. Beraz, eta guzti hau esanda, esan beharrekoa da taldearen lana oso positiboki kalifikatzen dugula.

Bestalde, egokitu zitzaizkigun testuei begira, nahiko errepikakorrak iruditu zaizkigu, guztiek gaia perspektiba beretik jorratzen baitzuten. Gainera, PowerPoint-aren informazioa ateratzeko, zailtasunak izan ditugu ideiak edo argazkiak baino ez zirenez ateratzen ez gaude oso ziur autoreak esan nahi zuena ulertu dugun ala ez. Orokorrean, material interesgarria izan da irakurritakoa, baina gehiegi zela ere iruditu zaigu. Hala ere, testu horiek irakurrita, gai izan gara IKT-ek gizarteari eta beraz, eskolari eman diezazkiekeen etekinak. Kontuz ibili beharko ginateke horrekin eta trebakuntza handia jasoz apurka-apurka eskola testuinguruan txertatu. Horrela, ikasleak hezkuntzaren protagonista izateko aurrerapauso handia egingo genuke, IKTak irakaslearentzat eta orokorrean hitz eginda hezkuntza-sistemarentzat lagungarriak izan daitezkeelako arlo horretan.

Azkenik, Ikasketa Gurpila proiektuari dagokionez, nahiko interesgarria dela iruditu zaigu, baina horrela lan egitera ohituta ez gaudenez arrakasta handirik ez duela izan uste dugu. Aurkezpenetan informazioa baino ez genuela botatzen uste dut, ezer barneratu barik eta entzuleak ere ez ziren gai aurkezpen hain luzeak jarraitzeko. Azken batean, lana eta aurkezpenak egiteko denbora gehiago beharko genukeela uste dugu, eta gure partetik ardura-maila handiagoa. Bestela, ezingo litzateke proiektu hori aurrera eraman.

Klase teorikoen egunerokoa

LEHENENGO SAIOA: 2014-10-16

Klase honetan lauhilekoan zehar egin beharrekoak aurkeztu dikigute, hau da, irakasleak bere proposamenen, proiektuen eta ebaluzaio irizpideen berri eman digu, ikasgaiari sarrera emanez. zgute zer egingo dugun kuatri osoan zehar. Irakaslearen proposamenak eta proiektuak, eta ebaluazio irizpideak.


Ikasgai honetan gauza asko ikasteke ditugula esango nuke. Izan ere, erraza dirudien gauza dela eman arren,haibat sekretu ditu ezkutuan. Beraz  informazioari buruz, eta batez ere teknolgia berriei buruz aritu beharko gara inbestigatzen eta hausnartzen. Teknologia ondo erabiltzeko formazioa behar dugu gure etorkizunerako eta hori da irakasgai hau hain garrantzitsua izatearen arrazoi nagusia.

BIGARREN SAIOA: 2014-10-23

Aste honetan zehar, greba izan dugu, eta horren eraginez, klase magistralik ez izatea suertatu zaigu. Ondoko argazkian ikus dezakezue izandako grebaren pankarta, haren arrazoiak LOMCE-ri aurre egitea delarik.
 Hala ere, aipatzekoa da irakasleak blogarekin trasteatzen hasteko agindua eman zigula: forma ematea, informazioa antolatzea, gauza desberdinak frogatzea blogak ematen dituen aukerak ikusteko…

Gainera, irakasleak agindutako testuaren irakurketa eta lanketa sakona egin behar izan ditugu, gerora blogean argitaratu ahal izateko. Hona hemen testua irakurri eta landu ostean izandako emaitza:

-          Pentsatu beharreko galderak:
- Zer dela eta ematen zaie hainbesteko pisua edo garrantzia IKT-ei gaur egun? Zeintzuk dira garai honetan IKT-ak indar handiarekin sartzearen faktore edo arrazoi nagusiak?
- Zeintzuk esango zenituzke direla IKT-ak erabiltzearen ondorio onuragarriak? Eta klategarriak?

Gainera, bost hitz gako azpirratu edo aukeratu ditut testu honetan, niretzat garrantzirik handiena zuten hitzak alegia:

       - Teknologia berriak
       - Modernizazioa eta garapena
       - Zulo digitalak
       - Eskola 2.0
       - IKT

Azkenik, testu honen inguruko sintesi labur bat idatzi dut:

Gaur egun, modernizazioa eta garapena direla eta, teknologiaren sormen eta erabilera berriak datoz, hezkuntza programa eta metodologia berriak prestatuko eta sortuko dituztenak.


Teknologiaren aberastasuna  etorriko da, hezkuntzan erabili beharko dira; izan ere, gero eta jende gehiagok erabiltze duenez, garrantzia hartuz doa, gure etorkizunaren parte izatera ailegatuko delarik.

Orduan, hezkuntza berrikuntza gertatu behar da, zulo digitalak saihestezko, ikasle guztiok IKT eredu bat jasotzeko eta izateko eta irakaste-ikaste prozesu berri bat sortzeko.HIRUGARREN SAIOA: 2014-10-30

Klase honetan, hezkuntzaren inguruko hausnarketa bat ikusi dugu You tuve-n. Hausnarketa hau Maria Acaso irakaslean egina izan da.


Aipatzekoa da, Mariak eginiko hausnarketa analizatzen eta ikertzen aritu naizela, berak sortutako web- orrialdea adi behatuz. Nire blogeko bisitariek, web hori bisita dezakete  hurrengo esteta edo linkean klik egininez:  http://www.mariaacaso.es/

http://www.mariaacaso.es/
Maria Acasok azaltzen du nola egiten duen lana metodologia berriak ikertzen eta proposatzen. Berak dioenez, hezkuntzan bost  ezinbesteko puntu azaltzen dira, hezkuntzan ikaragarrizko garrantzia duten bost puntu, alegia. Irakasle orok puntu horien inguruko hausnarketa sakona egin behar du, apurtuta dabilen sistema berriro berreraiki ahal izateko.  Jarraian bost puntu horien nondik norakoan azalduko dizkizuet:

        - Boterea: Irakasleak, irakasle bezala, klasean botere autoritarioa sufritzen du. Mariak dioenez, botere autoritario hori izatetik, botere demokratikora pasatu beharko ginateke, irakasleek elkar lan eginez eta ikasleek ardurak hartuz.

      - Inbisibilitatea: Era erreflexiboan hasi behar gara lan egiten, era automatiko batean lan egin beharrean.  Horretarako,hausnartuz egin behar dugu lan, eta geure burua kuestionatu beharko dugu. Zer nolako irakasleak gara? Geure buruari planteatu beharko diogu gure diskurtzoaren nondik norakoak zeintzuk diren.

       - Denbora eta espazioa:  Espazioa zurruna baldin bada, horrekin apurtu beharko dugu. Horrela erredlexibitatea baimentzen duen espazio flexible baten parte izango gara. Gainera, denboraren poderioz, IKT-ek indarra lortuko dute, horren eraginez pixkanaka-pixkanaka hauek hezkuntzan barneratu behar ditugu.

        - Informazioa: Informazioa eta informazio iturriak aldatu beharrak daude. Informazio iturri desberdinak kontrastatu beharra dago.

        - Ezagutzak: Aldatu beharko dugu ezagutzaren trataeraren funtzioa. Ikaslea hartze sistema batetik, ekoizpen sistema batera pasatuko da,h orretarako, proiektuen metodologia erabiliz.


LAUGARREN SAIOA: 2014-11-6


Aste honetan ez dugu IKT-ko saiorik izan, ezta gainontzeko irakasgaienak ere ez. Horren ordez, modulu astea izan dugu. 3. Modulu honek interesgarria ematen du, jorratu behar dugun gaia ondare kulturala delarik. Gaia oso interesgarria da, izan ere, gure herriaren nortasuna markatzen duen irizpideetako bat da, lanaren gai.Horregatik, oso garrantzitsua da eskolatik umeei gai horren inguruko inforazioa ematea eta haiek hori barneratzea. 

Etorkisunean gure herri nortasuna desagertzerik nahi ez badugu, gure ondorengoei gure ohituren, tredizioen, eraikuntzen…berri eman behar diegu, gure ondorengoek berdina egin beharko dutelarik.Beraz, laburbilduz, aste honetan gure inguruko ondare- kulturalaren inguruko informazioa jasotzeari ekin diogu,   gerora informazio hori proiektuan nola sartu pentsatuz eta hausnartuz.BOSGARREN SAIOA:2014-11-13

Aste honetan, saio magistralean ikasketa gurpilaren aurkezpenak izan ditugu. Aurkezpenak espèktazio  handia izan dute nire ustez,izan ere, lehendabiziko aurkezpenak ziren eta gainerako taldeek bertan egon nahi zuten, haien aurkezpena egin ahal izateko beharrezko zituzten ideiak hartzeko. Gainera,  talde bakoitzak bere ekarpen pertsonalak adierazi ditu. 

               
Lehenengo aurkezpeneko gaia gizartearen eta hezkuntzaren aldaketei buruzkoa izan da, teknologia berrien desabantaila nagusiak barne hartuz. Gaur egun, debate handi bat dago IKT-en inguruan. Izan ere, hauek hezkuntzara egokitu behako liratekeen ala ez, hor dago gakoa. Nire ustez, bai.  Gizartea aurrera joan ahala, hezkuntza eta  gizarteak ere aurrera jarraitu behar dute. Hau da,  ezin ditugu XX. mendeko teknologia eta metodologia berak izan  XXI. mendeko ikasleekin. 
Bigarren aurkezpenean taldekideek esan beharrekoak teknologien eraginen inguruan esan dituzte. Taldekideak hurrengoak izan dira: Esther, Gontzal, Mirene eta Maider. Esan dutenez, teknologia berrietan informazio asko izateak ez du esan nahi, teknologiak bilatutako informazioa azalduko digunik. Teknologiak ez digu ezer azalduko, informazioa beste era batera ikasteko aukera emango digu. Hirugarren aurkezpena Asierrek, Larak eta Joanek egin dute, aurkezpen hau teknologia berriei buruzkoa izan da, bereziki, beraien abantailetan eta desabantailetan zentratuta dena. Batez ere, IKT erabiltzerakoan informazioa tratatzeko erak azaldu dizkigute.

Laugarren aurkezpenean Bauman filosofoari buruz hitz egin dute. Baumanek hainbat teoria aurkeztu zituen, eta eurek horietako hainbat azaldu dizkigute. Aurkezle honek zioenez, hezkuntzan IKT tresna berriak erabili behar ditugu, eta era berean, irakasleak prestakuntza jakin bat izan beharko luke, hezkuntza ondo joan dadin.

Azkenik, Nereak, Danielek, Aingeruk, Jonek, eta Unak aurkeztu dute haien lana. Hezkuntzaren funtzionamendua izan da haien gaia. Hauek, esan dute, hezkuntza ikerketatik bakarrik hobetu ahal dugula. Ez badugu frogatzen ez dugu inolako hobekuntzarik lortuko. Gainera, garai honetako hezkuntzaren korronte batzuk azaldu dizkigute, hala nola, soziokonstruktibismoa, konduktismoa …

Esan behar dut, aurkezpen oso onak ikusi ditugula eta hurrengo klasean, beste aurkezpen batzuk izango ditugula.


                         
SEIGARREN SAIOA: 2014-11-20

 Aste honetan,  aurkezpenen bigarren txanda izan dugu. Honakoa da taldeek egin dutena:
Lehenengo aurkezpena, Anderrena, Anerena, Josurena eta Xabierrena izan da. Hauek gure gizarteari buruz hitz egin dute. Haiek esan dutenaren arabera, gure gizartea pantailen gizartea da, behin eta berriro ateratzen dira pantailak gaur egun. Gainera pantaila hauetatik hainbat informazio jasotzen dugu, guretzako garrantzitsua den informazioa, alegia. Ni oso ados nago esan dutenarekin eta la nona egin dutela uste dut.

Ondoren, Izaro, Marina Aitziber eta Hilargi animatu dira aurkezpena egitera.Haiek  bideo bat egin zuten haien gaiari buruz. Egia esan, ideia ona bat da bideo bat egitea, IKT erabiltzen ari direlako. Beraiek aipatu zuten informazio partehartzea eta komunikatzea egin behar da, eta honen bidez, inteligentzia eta jakinduria lantzen dira.

 Hirugarren aurkezpena hezkuntzaren gaitasuna eta haren ibilbide historikoei buruz izan da. Uste dut,gai hau guztiok eman dugula geure graduan zehar. Horretaz aparte, esan behar dut talde honek oso ondo egin duela, eta teknika berriak ikasteko aukera eman digute.
Ondoren, bi Asierrek, Josuk eta Laurak  web 2.0ri buruz hitz egin digute. Hasiera batean kontzeptua definitzen saiatu dira gerora gehiago sakontzako. Oso interesgarria iruditu zait, komunikatzeko gaitasuna teknologia berrien bidez azaldu digutelako eta kontzeptu orokor bat eman dutelako.

Laugarren aurkezpena, Agueda, Alazne, Ion eta Aimarrek egin dute. Interesgarria iruditu zait, youtube-ra eskegi zutelako haien aurkezpena, eta oso erakargarria izan delako. Aipatu behar da bideoa oso ona izan dela, izan ere, batzutan audioak edo irudiak txarrak dira, baina haien kasuan oso la ona egin dute.

Azkenaurreko aurkezpena, Josuk, Eloiek, Ekaik, Itziarrek egin dute. Talde honek ere gaitasun digitalari buruz hitz egin du. Talde honek ere oso aurkezpen ona egin du eta asko gustatu zait haien lana

Amaitzeko, esan behar dut, jarrera ona izan dela klasean, jarrera aktiboa izan du jendeak, bereziki dokumentatzaileek.  

ZAZPIGAARREN SAIOA:2014-11-27

Ostegun honetan, azken aurkezpenak izan dira, eta azken gaiak aurkeztu dizkigute eta dizkiegu.

Lehenengo aurkezpena, hurrengo hurrengotaldeak egin du: Itziarrek, Markelek, Eiderrek eta Mikelek osatutako taldeak. Bideo baten bidez aurkeztu  dute, eta beraien aurkezpena IKT-en albabetizazioa eta bere dimentsioei buruzkoa izan da. Oso la nona burutu du talde honek.

Hurrengo aurkezpenean, Andrea, Naia, Amaia eta Gorka egin dute Eskola 2.0-ri buruz hitz egin dute. Power point bideo bat erabili dute. Aipatu behar dut oso la nona egin dutela eta aurkezpena oso erakargarria suertatu dela.

Aialaren, Ziortzaren, Haizearen eta Olaiaren taldeak ikaskuntza-estrategien definizioari buruz hitz egin du. Haien ezberdintasunak markatu dira hitz egiteko eta entonazioaren eran. Movie maker erabili egin dute.Talde honan lana ere oso ona izan da, gainerakoena bezala.
Hurrengo taldea Eiderrena, Junkalena, Iñakirena eta Tatianarena izan da. Haien aurkezpenean IKT-teknologiak erabili dituzte. Informazio ugari ipini du, horrexegatik gaia sakontzeko aukera gehiago izan dute. Hauek eskola 2.0ri buruz hitz egin dute, eta oso lan ederra egin dute. 

Ondoren, gure aurkezpenaren aldia iritsi da.  Iraitz, Amets, Leire eta lauron aldia. ikaskuntza gurpilaren azken aurkezpena egin dugu. Aurkezpena Emaze programa batekin egin dugu, eta eta bertan gure audioak sartu ditugu. Oso gustora ritu gara talde lanean eta azkenengo emaitza ona izan dela usted ut. Gainera ikusleek gure aurkezpena errespetatu dutela uste dut.

Aurkezpena egiten azken taldea Unaik, Nereak, Germanek eta Cristinak osatutakoa izan da. Talde honek, aurreko taldeak bezala, eskola 2.0-ren inguruko aurkezpena egin du. Aurkezpena Power Point bidez egin duteeta oso erakargarria suertatu da. Lan ikaragarri egin zuten, hori aurkezpenean garbi ikusi delarik.

Taldeen aurkezpenak eginda, dokumentatzaileen aurkezpenak ikustea besterik ez ziren geratzen.

ZORTZIGARREN SAIOA:2014-12-4

Aste honetan modulu astea izan duru, beraz, ez dugu irakasgairik izan. Aste hau modulu lanerako egin behar genuen bideoa grabatzeko erabili dugu. Aipatzekoa da oso aste gogorra izan dela izan ere herri ezberdin askotan egon gara grabatzen eta oso lan gogorra egin behar izan dugu lana behar bezala osatzeko.
BEDERATZIGARREN SAIOA: 2014-12-11

Aste honetan, dokumentatzaileek haien sitesak eta blogak aurkeztu dituzte. Nabaria izan da lan ikaragarria egin dutela, izan ere, talde asko ginen eta  bakoitzak lan handia egin dugu. Aipatzekoa da IKT-en erabilera oso egokia eta aberatsa egin dutela, izan ere, baliabide on ugari erabili dituzte. Aurkezpenak oso onak izan ziren eta ikusleak jakin minez aritu ziren aurkezpen guztietan zehar. Laburtuz, oso la nona eta aberatsa egin dute, bai eduki aldetik, baita baliabide teknologikoen aldetik.


HAMARGARREN SAIOA: 2014-12-18

Gaurko klase teorikoa, urteako azkena izan da.  Gaurko klasean, dokumentatzaileen azken taldeak bere lana arkeztu du, aurkezpenei bukaera emateko. Saioa lasaia izan da, urteko azkena izanaren eraginez. Aurkezpen ostean bideoak ikusi ditugu, ikasitakoaren inguruan, alegia. Gaur entregatu nehar izan dugu, gure autoebaluaketa tea taldekideen koebaluaketak. Irakasgaiarekin bukatzeko, irakaslea ebaluatu dugu. Besterik gabe, zaindu zaitezte lagunok eta  hurrengora arte. Zorionak eta urte berri on!