Etiquetas

domingo, 21 de diciembre de 2014

Klase teorikoen egunerokoa

LEHENENGO SAIOA: 2014-10-16

Klase honetan lauhilekoan zehar egin beharrekoak aurkeztu dikigute, hau da, irakasleak bere proposamenen, proiektuen eta ebaluzaio irizpideen berri eman digu, ikasgaiari sarrera emanez. zgute zer egingo dugun kuatri osoan zehar. Irakaslearen proposamenak eta proiektuak, eta ebaluazio irizpideak.


Ikasgai honetan gauza asko ikasteke ditugula esango nuke. Izan ere, erraza dirudien gauza dela eman arren,haibat sekretu ditu ezkutuan. Beraz  informazioari buruz, eta batez ere teknolgia berriei buruz aritu beharko gara inbestigatzen eta hausnartzen. Teknologia ondo erabiltzeko formazioa behar dugu gure etorkizunerako eta hori da irakasgai hau hain garrantzitsua izatearen arrazoi nagusia.

BIGARREN SAIOA: 2014-10-23

Aste honetan zehar, greba izan dugu, eta horren eraginez, klase magistralik ez izatea suertatu zaigu. Ondoko argazkian ikus dezakezue izandako grebaren pankarta, haren arrazoiak LOMCE-ri aurre egitea delarik.
 Hala ere, aipatzekoa da irakasleak blogarekin trasteatzen hasteko agindua eman zigula: forma ematea, informazioa antolatzea, gauza desberdinak frogatzea blogak ematen dituen aukerak ikusteko…

Gainera, irakasleak agindutako testuaren irakurketa eta lanketa sakona egin behar izan ditugu, gerora blogean argitaratu ahal izateko. Hona hemen testua irakurri eta landu ostean izandako emaitza:

-          Pentsatu beharreko galderak:
- Zer dela eta ematen zaie hainbesteko pisua edo garrantzia IKT-ei gaur egun? Zeintzuk dira garai honetan IKT-ak indar handiarekin sartzearen faktore edo arrazoi nagusiak?
- Zeintzuk esango zenituzke direla IKT-ak erabiltzearen ondorio onuragarriak? Eta klategarriak?

Gainera, bost hitz gako azpirratu edo aukeratu ditut testu honetan, niretzat garrantzirik handiena zuten hitzak alegia:

       - Teknologia berriak
       - Modernizazioa eta garapena
       - Zulo digitalak
       - Eskola 2.0
       - IKT

Azkenik, testu honen inguruko sintesi labur bat idatzi dut:

Gaur egun, modernizazioa eta garapena direla eta, teknologiaren sormen eta erabilera berriak datoz, hezkuntza programa eta metodologia berriak prestatuko eta sortuko dituztenak.


Teknologiaren aberastasuna  etorriko da, hezkuntzan erabili beharko dira; izan ere, gero eta jende gehiagok erabiltze duenez, garrantzia hartuz doa, gure etorkizunaren parte izatera ailegatuko delarik.

Orduan, hezkuntza berrikuntza gertatu behar da, zulo digitalak saihestezko, ikasle guztiok IKT eredu bat jasotzeko eta izateko eta irakaste-ikaste prozesu berri bat sortzeko.HIRUGARREN SAIOA: 2014-10-30

Klase honetan, hezkuntzaren inguruko hausnarketa bat ikusi dugu You tuve-n. Hausnarketa hau Maria Acaso irakaslean egina izan da.


Aipatzekoa da, Mariak eginiko hausnarketa analizatzen eta ikertzen aritu naizela, berak sortutako web- orrialdea adi behatuz. Nire blogeko bisitariek, web hori bisita dezakete  hurrengo esteta edo linkean klik egininez:  http://www.mariaacaso.es/

http://www.mariaacaso.es/
Maria Acasok azaltzen du nola egiten duen lana metodologia berriak ikertzen eta proposatzen. Berak dioenez, hezkuntzan bost  ezinbesteko puntu azaltzen dira, hezkuntzan ikaragarrizko garrantzia duten bost puntu, alegia. Irakasle orok puntu horien inguruko hausnarketa sakona egin behar du, apurtuta dabilen sistema berriro berreraiki ahal izateko.  Jarraian bost puntu horien nondik norakoan azalduko dizkizuet:

        - Boterea: Irakasleak, irakasle bezala, klasean botere autoritarioa sufritzen du. Mariak dioenez, botere autoritario hori izatetik, botere demokratikora pasatu beharko ginateke, irakasleek elkar lan eginez eta ikasleek ardurak hartuz.

      - Inbisibilitatea: Era erreflexiboan hasi behar gara lan egiten, era automatiko batean lan egin beharrean.  Horretarako,hausnartuz egin behar dugu lan, eta geure burua kuestionatu beharko dugu. Zer nolako irakasleak gara? Geure buruari planteatu beharko diogu gure diskurtzoaren nondik norakoak zeintzuk diren.

       - Denbora eta espazioa:  Espazioa zurruna baldin bada, horrekin apurtu beharko dugu. Horrela erredlexibitatea baimentzen duen espazio flexible baten parte izango gara. Gainera, denboraren poderioz, IKT-ek indarra lortuko dute, horren eraginez pixkanaka-pixkanaka hauek hezkuntzan barneratu behar ditugu.

        - Informazioa: Informazioa eta informazio iturriak aldatu beharrak daude. Informazio iturri desberdinak kontrastatu beharra dago.

        - Ezagutzak: Aldatu beharko dugu ezagutzaren trataeraren funtzioa. Ikaslea hartze sistema batetik, ekoizpen sistema batera pasatuko da,h orretarako, proiektuen metodologia erabiliz.


LAUGARREN SAIOA: 2014-11-6


Aste honetan ez dugu IKT-ko saiorik izan, ezta gainontzeko irakasgaienak ere ez. Horren ordez, modulu astea izan dugu. 3. Modulu honek interesgarria ematen du, jorratu behar dugun gaia ondare kulturala delarik. Gaia oso interesgarria da, izan ere, gure herriaren nortasuna markatzen duen irizpideetako bat da, lanaren gai.Horregatik, oso garrantzitsua da eskolatik umeei gai horren inguruko inforazioa ematea eta haiek hori barneratzea. 

Etorkisunean gure herri nortasuna desagertzerik nahi ez badugu, gure ondorengoei gure ohituren, tredizioen, eraikuntzen…berri eman behar diegu, gure ondorengoek berdina egin beharko dutelarik.Beraz, laburbilduz, aste honetan gure inguruko ondare- kulturalaren inguruko informazioa jasotzeari ekin diogu,   gerora informazio hori proiektuan nola sartu pentsatuz eta hausnartuz.BOSGARREN SAIOA:2014-11-13

Aste honetan, saio magistralean ikasketa gurpilaren aurkezpenak izan ditugu. Aurkezpenak espèktazio  handia izan dute nire ustez,izan ere, lehendabiziko aurkezpenak ziren eta gainerako taldeek bertan egon nahi zuten, haien aurkezpena egin ahal izateko beharrezko zituzten ideiak hartzeko. Gainera,  talde bakoitzak bere ekarpen pertsonalak adierazi ditu. 

               
Lehenengo aurkezpeneko gaia gizartearen eta hezkuntzaren aldaketei buruzkoa izan da, teknologia berrien desabantaila nagusiak barne hartuz. Gaur egun, debate handi bat dago IKT-en inguruan. Izan ere, hauek hezkuntzara egokitu behako liratekeen ala ez, hor dago gakoa. Nire ustez, bai.  Gizartea aurrera joan ahala, hezkuntza eta  gizarteak ere aurrera jarraitu behar dute. Hau da,  ezin ditugu XX. mendeko teknologia eta metodologia berak izan  XXI. mendeko ikasleekin. 
Bigarren aurkezpenean taldekideek esan beharrekoak teknologien eraginen inguruan esan dituzte. Taldekideak hurrengoak izan dira: Esther, Gontzal, Mirene eta Maider. Esan dutenez, teknologia berrietan informazio asko izateak ez du esan nahi, teknologiak bilatutako informazioa azalduko digunik. Teknologiak ez digu ezer azalduko, informazioa beste era batera ikasteko aukera emango digu. Hirugarren aurkezpena Asierrek, Larak eta Joanek egin dute, aurkezpen hau teknologia berriei buruzkoa izan da, bereziki, beraien abantailetan eta desabantailetan zentratuta dena. Batez ere, IKT erabiltzerakoan informazioa tratatzeko erak azaldu dizkigute.

Laugarren aurkezpenean Bauman filosofoari buruz hitz egin dute. Baumanek hainbat teoria aurkeztu zituen, eta eurek horietako hainbat azaldu dizkigute. Aurkezle honek zioenez, hezkuntzan IKT tresna berriak erabili behar ditugu, eta era berean, irakasleak prestakuntza jakin bat izan beharko luke, hezkuntza ondo joan dadin.

Azkenik, Nereak, Danielek, Aingeruk, Jonek, eta Unak aurkeztu dute haien lana. Hezkuntzaren funtzionamendua izan da haien gaia. Hauek, esan dute, hezkuntza ikerketatik bakarrik hobetu ahal dugula. Ez badugu frogatzen ez dugu inolako hobekuntzarik lortuko. Gainera, garai honetako hezkuntzaren korronte batzuk azaldu dizkigute, hala nola, soziokonstruktibismoa, konduktismoa …

Esan behar dut, aurkezpen oso onak ikusi ditugula eta hurrengo klasean, beste aurkezpen batzuk izango ditugula.


                         
SEIGARREN SAIOA: 2014-11-20

 Aste honetan,  aurkezpenen bigarren txanda izan dugu. Honakoa da taldeek egin dutena:
Lehenengo aurkezpena, Anderrena, Anerena, Josurena eta Xabierrena izan da. Hauek gure gizarteari buruz hitz egin dute. Haiek esan dutenaren arabera, gure gizartea pantailen gizartea da, behin eta berriro ateratzen dira pantailak gaur egun. Gainera pantaila hauetatik hainbat informazio jasotzen dugu, guretzako garrantzitsua den informazioa, alegia. Ni oso ados nago esan dutenarekin eta la nona egin dutela uste dut.

Ondoren, Izaro, Marina Aitziber eta Hilargi animatu dira aurkezpena egitera.Haiek  bideo bat egin zuten haien gaiari buruz. Egia esan, ideia ona bat da bideo bat egitea, IKT erabiltzen ari direlako. Beraiek aipatu zuten informazio partehartzea eta komunikatzea egin behar da, eta honen bidez, inteligentzia eta jakinduria lantzen dira.

 Hirugarren aurkezpena hezkuntzaren gaitasuna eta haren ibilbide historikoei buruz izan da. Uste dut,gai hau guztiok eman dugula geure graduan zehar. Horretaz aparte, esan behar dut talde honek oso ondo egin duela, eta teknika berriak ikasteko aukera eman digute.
Ondoren, bi Asierrek, Josuk eta Laurak  web 2.0ri buruz hitz egin digute. Hasiera batean kontzeptua definitzen saiatu dira gerora gehiago sakontzako. Oso interesgarria iruditu zait, komunikatzeko gaitasuna teknologia berrien bidez azaldu digutelako eta kontzeptu orokor bat eman dutelako.

Laugarren aurkezpena, Agueda, Alazne, Ion eta Aimarrek egin dute. Interesgarria iruditu zait, youtube-ra eskegi zutelako haien aurkezpena, eta oso erakargarria izan delako. Aipatu behar da bideoa oso ona izan dela, izan ere, batzutan audioak edo irudiak txarrak dira, baina haien kasuan oso la ona egin dute.

Azkenaurreko aurkezpena, Josuk, Eloiek, Ekaik, Itziarrek egin dute. Talde honek ere gaitasun digitalari buruz hitz egin du. Talde honek ere oso aurkezpen ona egin du eta asko gustatu zait haien lana

Amaitzeko, esan behar dut, jarrera ona izan dela klasean, jarrera aktiboa izan du jendeak, bereziki dokumentatzaileek.  

ZAZPIGAARREN SAIOA:2014-11-27

Ostegun honetan, azken aurkezpenak izan dira, eta azken gaiak aurkeztu dizkigute eta dizkiegu.

Lehenengo aurkezpena, hurrengo hurrengotaldeak egin du: Itziarrek, Markelek, Eiderrek eta Mikelek osatutako taldeak. Bideo baten bidez aurkeztu  dute, eta beraien aurkezpena IKT-en albabetizazioa eta bere dimentsioei buruzkoa izan da. Oso la nona burutu du talde honek.

Hurrengo aurkezpenean, Andrea, Naia, Amaia eta Gorka egin dute Eskola 2.0-ri buruz hitz egin dute. Power point bideo bat erabili dute. Aipatu behar dut oso la nona egin dutela eta aurkezpena oso erakargarria suertatu dela.

Aialaren, Ziortzaren, Haizearen eta Olaiaren taldeak ikaskuntza-estrategien definizioari buruz hitz egin du. Haien ezberdintasunak markatu dira hitz egiteko eta entonazioaren eran. Movie maker erabili egin dute.Talde honan lana ere oso ona izan da, gainerakoena bezala.
Hurrengo taldea Eiderrena, Junkalena, Iñakirena eta Tatianarena izan da. Haien aurkezpenean IKT-teknologiak erabili dituzte. Informazio ugari ipini du, horrexegatik gaia sakontzeko aukera gehiago izan dute. Hauek eskola 2.0ri buruz hitz egin dute, eta oso lan ederra egin dute. 

Ondoren, gure aurkezpenaren aldia iritsi da.  Iraitz, Amets, Leire eta lauron aldia. ikaskuntza gurpilaren azken aurkezpena egin dugu. Aurkezpena Emaze programa batekin egin dugu, eta eta bertan gure audioak sartu ditugu. Oso gustora ritu gara talde lanean eta azkenengo emaitza ona izan dela usted ut. Gainera ikusleek gure aurkezpena errespetatu dutela uste dut.

Aurkezpena egiten azken taldea Unaik, Nereak, Germanek eta Cristinak osatutakoa izan da. Talde honek, aurreko taldeak bezala, eskola 2.0-ren inguruko aurkezpena egin du. Aurkezpena Power Point bidez egin duteeta oso erakargarria suertatu da. Lan ikaragarri egin zuten, hori aurkezpenean garbi ikusi delarik.

Taldeen aurkezpenak eginda, dokumentatzaileen aurkezpenak ikustea besterik ez ziren geratzen.

ZORTZIGARREN SAIOA:2014-12-4

Aste honetan modulu astea izan duru, beraz, ez dugu irakasgairik izan. Aste hau modulu lanerako egin behar genuen bideoa grabatzeko erabili dugu. Aipatzekoa da oso aste gogorra izan dela izan ere herri ezberdin askotan egon gara grabatzen eta oso lan gogorra egin behar izan dugu lana behar bezala osatzeko.
BEDERATZIGARREN SAIOA: 2014-12-11

Aste honetan, dokumentatzaileek haien sitesak eta blogak aurkeztu dituzte. Nabaria izan da lan ikaragarria egin dutela, izan ere, talde asko ginen eta  bakoitzak lan handia egin dugu. Aipatzekoa da IKT-en erabilera oso egokia eta aberatsa egin dutela, izan ere, baliabide on ugari erabili dituzte. Aurkezpenak oso onak izan ziren eta ikusleak jakin minez aritu ziren aurkezpen guztietan zehar. Laburtuz, oso la nona eta aberatsa egin dute, bai eduki aldetik, baita baliabide teknologikoen aldetik.


HAMARGARREN SAIOA: 2014-12-18

Gaurko klase teorikoa, urteako azkena izan da.  Gaurko klasean, dokumentatzaileen azken taldeak bere lana arkeztu du, aurkezpenei bukaera emateko. Saioa lasaia izan da, urteko azkena izanaren eraginez. Aurkezpen ostean bideoak ikusi ditugu, ikasitakoaren inguruan, alegia. Gaur entregatu nehar izan dugu, gure autoebaluaketa tea taldekideen koebaluaketak. Irakasgaiarekin bukatzeko, irakaslea ebaluatu dugu. Besterik gabe, zaindu zaitezte lagunok eta  hurrengora arte. Zorionak eta urte berri on!

No hay comentarios:

Publicar un comentario